ภาษา

เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ลดภาระหนี้ต่อเดือน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาระหนี้เราช่วยคุณได้

สนใจลดภาระหนี้ ต้องการสมัคร เพียงเพิ่มเพื่อนกับเราใน Line@ ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

โปรแจกความสุขที่จะช่วยลดภาระหนี้‼️ และช่วยลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนให้น้อยลง ให้กับทุกคนได้สบายใจกันทั้งครอบครัว 
.

สำหรับท่านที่กำลังมองหา เงินสดสำรองเพื่อหมุนเวียน หรือเงินลงทุน หรือใช้หนี้ปิดบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือปลดหนี้สินเชื่อบุคคล แต่ไม่รู้จะหาเงินได้จากแหล่งสถาบันการเงินใด เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีทางออกช่วยคุณได้ 
แต่ขอบอกก่อนว่า เราไม่ให้คำปรึกษากับการขอกู้จากนอกระบบ ดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยท่านได้ จะเป็นการกู้จากสถาบันการเงินในระบบเท่านั้น
.
โปรแกรมนี้เหมาะกับใครคะ ??
.
1. เหมาะกับ บุคคลที่ทำงานเป็นพนักงานประจำ มีรายได้ขั้นต่ำ 2.5 - 3.5 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป และมีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการมาไม่ตำกว่า 3 ปีขึ้นไป 
.
2. เหมาะกับบุคคลที่  ไม่มีประวัติการขาดชำระเงินกับสถาบันการเงินมาก่อน หรือ ไม่เคยชำระล่าช้าติดต่อกัน 2 เดือน

.

หากคุณไม่ติดปัญหาใดเลยใน 2 ข้อนี้ คลิก "ADD FRIENDS" เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราขอทราบรายละเอียดได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้คำปรึกษาที่ดี สำหรับคุณแล้วค่ะ


-------------------------
เราขอให้โปรแกรมนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกเรื่อง เงิน หรือ ช่วยผ่อนภาระหนักของท่าน...... จากใจจริง

สนใจลดภาระหนี้ หรือ หาเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน  เพียงเพิ่มเพื่อนกับเราใน Line@ ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

โปรแจกความสุขที่จะช่วยลดภาระหนี้‼️ และช่วยลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือนให้น้อยลง ให้กับทุกคนได้สบายใจกันทั้งครอบครัว 
.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • ไม่มีประวัติค้างชำระ

ขั้นตอนการสมัครผ่านออนไลน์:

 

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป
  • ไม่มีประวัติค้างชำระ
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 

พนักงานบริษัท  
สำเนาบัตรประชาชน  
สำเนาทะเบียนบ้าน  
หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด  
สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน  

 

อัตราดอกเบี้ย

ปีที่ 1 - 3

คงที่ 3.99% ต่อปี

คงที่ 4.50% ต่อปี

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

MRR - 2.275% ต่อปี

MRR-2.025% ต่อปี

EIR

4.99%

5.33%

 

หมายเหตุ : ลูกค้าชำระค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติ

  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate : EIR) เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น โดยคำนวณจากเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี 

 

 

วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี