ภาษา

บีทูฟิน ให้บริการด้านการจัดหา ผู้ต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถแลกเงิน เครื่องรูดบัตรเครดิต ร้านค้ารับบัตรเครดิต สถานที่ติดตั้งตู้ ATMรวมถึงระบบชำระเงินทางอิเลคโทรนิคส์ Payment Gateway บนเวบไซต์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ  โดยได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจัดหาจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสุงสุด ในมาตราฐานการทำงาน การบริหารงานและการจัดการ ตามมาตรฐานการทำงานร่วมของกับสถาบันการเงิน ต่างๆ ด้วยเครื่องมือและระบบการจัดการด้านซอฟแวร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ จนกระทั้งมีผู้สมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อต่างๆ ผ่าน บริษัทๆ มาแล้วกว่าหนึ่งล้านคน และยังคงขยายธุรกิจเพื่อให้บริการทางการเงินในสาขาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
      
    ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วในกลุ่ม สินค้าเทคโนโลยี และสินค้านวตกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเครื่องมือทางด้านออนไลน์ ทางบริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มรูปแบบการบริหารให้ครอบคลุม และเพิ่มการให้บริการด้าน ที่ปรึกษาการตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์ 

สนใจสมัคร จำนำทะเบียนรถ
กดปุ่มนี้เลย