ภาษา

หลากหลายความต้องการ ให้คุณได้ครบครัน ผ่อนสบายๆ สิทธิพิเศษเพียบ โปรโมชั่นเด็ดโดน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเดียว ..... สามารถตอบสนองความต้องการ ในการบริหารค่าน้ำมัน

ด้วยระบบเครดิตจากธนาคารที่เชื่อถือได้ ทันสมัย การชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย

และประหยัดเวลา ด้วยสถานีบริการน้ำมันบางจากคุณภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

บัตรบางจากฟลีทคาร์ด

บัตรประเภทองค์กรหรือนิติบุคคล (Corporate Card) สำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถใช้ชำระค่าน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องได้ที่สถานีบริการ น้ำมันบางจาก และปตท. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) “KTB” เป็นผู้วิเคราะห์ และพิจารณาอนุมัติวงเงินให้กับองค์กรหรือ นิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้บัตร

 

 

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี 

ประโยชน์ของการใช้บัตรบางจากฟลีทคาร์ด

 1. ไม่ต้องสำรองเงินสดเพื่อการเติมน้ำมันไปก่อน
 2. ลดความยุ่งยากในกรณีที่ต้องใช้วิธีซื้อคูปองหรือการขอเครดิตสำหรับการเติมน้ำมัน
 3. ลดเวลาการรอใบกำกับภาษีจากสถานีบริการน้ำมันในการเบิก ค่าใช้ จ่ายน้ำมัน โดยใบกำกับภาษีนี้จะพิมพ์จากเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติพร้อม Sales Slip ทุกครั้ง
 4. สามารถป้องกันและควบคุมการทุจริต
 5. เพิ่มความสะดวกในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่าง รัดกุม สามารถบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดวงเงินเฉพาะบัตรแต่ละใบ หรืออาจกำหนดวงเงินการใช้จ่ายต่อครั้ง ต่อวัน และต่อเดือน
 6. การเก็บประวัติบันทึกการใช้รถ เส้นทางการวิ่ง ระยะเวลา และระยะทางการใช้รถ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษารถได้ (อัตราสิ้นเปลือง)

คุณสมบัติพิเศษของบัตรบางจากฟลีทคาร์ด

 • เหมาะสำหรับห้างร้านและองค์กรทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีรถยนต์ตั้งแต่ 5 คัน ขึ้นไป
 • สามารถใช้แทนเงินสดได้ตลอดเวลา ทั้งยังยืดเวลาการชำระเงินได้นานสูงสุด 45 วัน
 • สามารถชำระเงินได้ที่จุดเดียว ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าน้ำมัน
 • มีรหัสผ่าน (PIN CODE) สำหรับบัตรแต่ละใบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ได้
 • ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย บัตรบางจากฟลีทคาร์ด สามารถเปิดบัญชีแยกของรถแต่ละคัน และระบุทะเบียนรถอย่างชัดเจน
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการด้วยการให้บริการผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก และปตท. กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศที่มีป้ายรับบัตร

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรฟลีทคาร์ด สำหรับบริษัททั่วไป

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
 • งบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรฟลีทคาร์ด สำหรับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • หนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงาน
 • หนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนของผู้มี อำนาจกระทำการแทน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • สำเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • ลงนามรับรองสำเนา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญต่างๆ

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมแบบฟอร์มคำขอต่างๆ เพื่อให้ท่านสะดวกในการสมัคร ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากรายการด้านล่างนี้

 

หนังสือมอบอำนาจ  

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต  

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด  

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรฟลีทการ์ด  

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด  

แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรฟลีทการ์ด  

หนังสือค้ำประกัน (Bank Guaruntee) แบบไม่กำหนดอายุ  

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน