ภาษา

KTC Titanium MasterCard รับคะแนนสะสม Forever Rewards X2

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

KTC Titanium MasterCard
เร้าใจกับประสบการณ์ใหม่ ในมุมมองที่คาดไม่ถึง
รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% กับบริการ FLEXI by Phone เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 4,000,000 บาท
พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก MasterCard Moments และ KTC
สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ 

เร้าใจกับประสบการณ์ใหม่ ในมุมมองที่คาดไม่ถึง

bullet_geendark   รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% กับบริการ FLEXI by Phone เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
bullet_geendark   อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงถึง 4,000,000 บาท
bullet_geendark   สิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำที่ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
bullet_geendark   พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจาก MasterCard Moments และ KTC
bullet_violet  

สะดวก คุ้มค่าทุกการเดินทางกับ KTC World Travel Service บริการเพื่อการเดินทาง และท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 4% *สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2665-5050 หรือ www.ktcworld.co.th 

   

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

บัตรหลัก
bullet_violet   อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
bullet_violet   รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน
บัตรเสริม
bullet_violet   อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
bullet_violet   โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ
bullet_doc   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
bullet_doc   เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
bullet_doc   สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
bullet_doc   กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
bullet_doc   สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
bullet_doc   สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน 
พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
bullet_doc   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
bullet_doc   สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์หลัก

เติมเต็มความสุขชีวิตคุณด้วยหลากหลายบริการและสิทธิประโยชน์จาก KTC
 
bullet_geendark   วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือน
bullet_geendark   เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ถึง 100% จากเงินค่าใช้จ่ายคงเหลืออยู่ในขณะนั้น
bullet_geendark   อุ่นใจในทุกการเดินทางด้วยบริการคุ้มครองอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง 4,000,000 บาท
bullet_geendark   พร้อมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับจาก MasterCard Moments ได้ทั่วโลก
bullet_geendark   เลือกได้เอง แลกรับได้เลย และเที่ยวทุกที่ ทั่วโลกได้ง่ายๆกับ thumb_forever รายการสะสมคะแนนที่เสมือนเป็นรางวัลคืนกลับให้ท่านอย่างไม่มีสิ้นสุด ให้ทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน ใช้สะสมแลกสินค้า/บริการได้ดังนี้
    bullet_geendark   เลือกได้เอง...แลกรับได้เลยทั้งร้าน ทุก 3,000 คะแนน ใช้แทนเงินสด 300 บาท แลกซื้อสินค้า/ บริการ พร้อมรับกลับบ้านได้เลยทันที ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์thumb_forever
    bullet_geendark   คะแนนสะสมยังเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ
bullet_geendark   FLEXI บริการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต logo_flexi เพื่อความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือ 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
bullet_geendark   FLEXI by Phone อีกหนึ่งบริการของ FLEXI ที่มอบความสะดวกสบายและความคล่องตัวทางการเงินให้แก่สมาชิกบัตรโดยท่านสามารถเปลี่ยนยอด รายการซื้อสินค้า/บริการ สำหรับรายการที่รอเรียกเก็บในเดือนถัดไปด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านทางโทรศัพท์ (แจ้งขอใช้บริการก่อนวันสรุปยอดค่าใช้จ่าย) ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก KTC PLATINUM LINE 0-2665-5666
bullet_geendark   Auto Payment บริการชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการโทรศัพท์บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการ UBC และค่าบริการอื่นๆ
    * รายละเอียดเพิ่มเติมโทร KTC Phone 0-2665-5000
 
หมายเหตุ
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน